Mensaje de error

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated en url_is_external() (línea 2393 de /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/common.inc).
  • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated en url_is_external() (línea 2395 de /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/common.inc).
  • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated en url() (línea 2311 de /homepages/26/d212740544/htdocs/ArchBBS.com/ArchBBS/dr726/includes/common.inc).

LACURILE COLENTINEI- Sectorul 2, București – LOT 1, LOT 2 și LOT 3, Bucuresti / Rumänien

310256-2024 - Wettbewerb See the notice on TED website
310256-2024
310256-2024 - Wettbewerb
Rumänien – Architekturentwurf – Servicii de proiectare necesare realizării obiectivului de investiție “LACURILE COLENTINEI”- Sectorul 2, București – LOT 1, LOT 2 și LOT 3
OJ S 101/2024 27/05/2024
Wettbewerbsbekanntmachung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Servicii de proiectare necesare realizării obiectivului de investiție “LACURILE COLENTINEI”- Sectorul 2, București – LOT 1, LOT 2 și LOT 3
Beschreibung: Sectorul 2 al Municipiului București împreună cu Ordinul Arhitecților din România organizează un concurs de soluții de arhitectură pentru amenajarea peisagistică a malurilor celor șase lacuri ale Colentinei, cuprinse în sectorul 2 al Bucureștiului: lacul Tei, lacul Plumbuita, lacul Colentina, lacul Fundeni, lacul Dobroești, lacul Pantelimon. Câștigătorul concursului va fi invitat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Procedura de atribuire se realizează prin concursul de soluții, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism după cum sunt menționate în Ghidul de bune practici în organizarea concursurilor de soluții de arhitectură și urbanism OAR, publicat în 2018 și revizuit în 2022, și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Concursul de soluții este organizat cu respectarea prevederilor legislației naționale privind achizițiile publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice). Concurs de soluții în urma căruia se vor încheia trei contracte de servicii de proiectare prin negociere fără publicarea unui anunț de participare, în conformitate cu prev. art. 3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016, art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru “Lacurile Colentinei –Sectorul 2 București” – LOT 1, LOT 2 și LOT 3. Concursul vizează malurile celor șase lacuri ale Colentinei, cuprinse în sectorul 2 al Bucureștiului: lacul Tei (80 ha), lacul Plumbuita (55 ha), lacul Colentina (29 ha), lacul Fundeni (123 ha), lacul Dobroești (denumit și Pantelimon I, 120 ha), lacul Pantelimon (denumit și Pantelimon II, 260 ha). Miza concursului constă în redefinirea rolurilor acestor maluri lacustre privite atât ca resursă naturală care prezintă un mare potențial ecologic, sanitar, estetic-peisagistic, economic și social pentru sector/oraș, cât și ca interfață activă între țesutul urban constituit sau în curs de dezvoltare și apa lacurilor Colentinei, ca element de atracție pentru locuitori. În consecință, Autoritatea contractanta urmareste prin acest concurs amenajarea peisagistică a malurilor Colentinei pe întreaga lungime cuprinsă în sectorul 2, pentru: (1) Refacerea continuității parcursului public pe maluri prin realizarea unei promenade verzi care să susțină local și variate activități de recreere și de sociabilitate, în respect față de cadrul natural existent; (2) Îmbunătățirea relației dintre malurile lacurilor și vecinătățile urbane, prin propuneri locale de amenajare. Autoritatea contractantă a stabilit, pe baze cantitative, divizarea ariei de implementare a concursului in trei loturi, după cum urmează, conform art. 141 alin. (1) și (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Pentru a descrie și a coordona intervenția, se propune o abordare a acesteia divizată în 3 loturi: LOT 1: Lacurile Tei (1,2) și Plumbuita (1), între calea Floreasca și Strada Petricani; LOT 2: Lacul Plumbuita (2), între Strada Petricani și Șoseaua Colentina, inclusiv o parte din Valea Saulei, până la limita administrativă a Bucureștiului; LOT 3: Râul și Lacul Colentina, Lacul Fundeni, Lacul Dobroești (1,2), o parte din Lacul Pantelimon (până la Șoseaua Pantelimon).
Kennung des Verfahrens: a74d7ba5-046d-49df-b733-beeb5da4c258
Interne Kennung: B/21/2024
Verfahrensart: Sonstiges einstufiges Verfahren
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71220000 Architekturentwurf
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. 1. Vizitarea amplasamentului: Autoritatea Contractantă organizează în data anunțată în calendarul concursului o vizită la amplasament. Costurile și organizarea călătoriei spre amplasament cad în seama participanților. Se va avea in vedere punctul 3.5 din Regulament. 2. Departajarea ofertelor cu punctajul egal se va face conform art. 139, alin 3, din HG 395/2016. 3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului concursului, Temei de proiectare, Regulamentului concursului sau altor documente complementare, prin trimitere la standarde, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. 4. Mijloacele oficiale de corespondență cu ofertanții sunt precizate în Regulament (subpunctele 1.6.1. și 3.2., 3.5., 3.8). Înscrierea se face pe pagina de Internet dedicată concursului, pe www.oar.archi, secțiunea Concursuri, aplicând în subsecțiunea „Vreau să particip la concurs”. Înscrierea în concurs prin intermediul paginii de Internet dedicate concursului este deschisă pe toată perioada concursului. Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de pe site-ul concursului www.oar.archi (secțiunea Concursuri) și de pe www.e-licitatie.ro/pub. Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin curier la sediul secretariatului de primire, cu adresa: Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială București, Strada Sfântul Constantin 32, Sector 1, București, Cod poștal: 010219, România Telefon: +4021 303 9226. Persoană de contact: Mirona Crăciun
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe:
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Participare la o organizatie criminala
Korruption: Coruptie
Betrugsbekämpfung: Frauda
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Spalare de bani sau finantarea terorismului
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Entrichtung von Steuern: Plata impozitelor
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Plata asigurarilor sociale
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: Default lot
Beschreibung: Concursul de sol. are ca scop selectarea celor mai bune 3 soluții pentru amenaj. celor șase lacuri ale Colentinei, cuprinse în sect. 2 al Bucureștiului, în vederea contract. serv. de proiectare. Zona propusă pentru amenajare este situată în prox. malurilor Colentinei, cuprinzând terenuri riverane dar și supraf. de teren în interiorul țesutului construit, care potențează formarea unui sistem verde aferent malurilor Colentinei. Tema propune o abordare a amenaj. acestor zone structurată pe 2 paliere: o abordare la nivel orientativ-principial (masterplan), completată cu o abordare specifică, detaliată prin sol. ce vor fi aplicate într-un orizont de timp. În cadrul concursului vor fi decupate două areale pentru care sunt propuse modal. specifice de intervenție: o Arie de Amenaj. și o Arie de Implement. Aria de amenaj. va cuprinde prop. orientative și directoare, principiale, pentru întreaga zonă a lacurilor și nu are limite clare, trasate prin prezenta temă, acestea fiind lăsate la aprec. echip. participante. Aceasta descrie viziunea unitară a concurenților, privind amenaj. la nivelul întregului areal al lacurilor. În cadrul Ariei de Amenaj. este decupată Aria de Implement., care va interpreta prin soluții concrete, aplicabile în sit, prop. principiale. Abord. ambelor paliere este oblig. pentru concurenți. La nivelul Ariei de implement. vor fi desemnate prop. câștig. din concurs care vor fi detaliate ulterior prin SF/PT, urmând a fi aplicate în teren într-un orizont de timp agreat de A. C. Aria de implement. rezultată implică o supraf. mare a sitului și are profunzimi și caracteristici diferite. Fiecare concurent trebuie să oferteze: (1)Schemă concept. pentru toată Aria de implement. și (2) Soluție de amenaj. pe Lot pentru unul, două sau toate cele trei Loturi. În cazul în care, pentru unul dintre Loturi nu se întrunesc condiț. de concurs (min. 3 oferte prezentate), Juriul va alege, dintre proiectele câștig. (locul I) a celorlalte Loturi, Schema concept. consid. cea mai potrivită. Pe baza acesteia, A. C. va contracta cu câștig. selectat elab. Caietului de sarcini pentru amenaj. ulterioară a lotului rămas fără câștigător. Misiunile de proiectare aferente obiect. de investiții sunt: LOT 1: 1. Concept definitiv de amenajare - Anteproiect * - document. definitivare concept, în acord cu soluţia câştig. LOT 1; 2. Obiectiv 1– maluri de lac, zone lacustre și zone de conect. (inclusiv extindere Parc Tei), Plan Urbanistic Zonal – PUZ (dacă este cazul), Studiu de fez. (SF / DALI), DTAC, PT+DDE, Ghid de Amenaj. Peisag. și Întreț., Asist. teh. 3. Obiectiv 2– Amenaj. Parc Verdi (Tei Sud 1.3.), Plan Urbanistic Zonal – PUZ (dacă este cazul), Studiu de fez.(SF / DALI), DTAC, PT+DDE, Ghid de Amenaj.Peisag. și Întreț. a Parcului Verdi, Asist. teh. 4. Obiectiv 3– Amenaj. Parc Plumbuita/RomSilva (între Aleea Ștrandul Tei / Romsilva și strada Petricani) (Plumbuita 1.1, 1.2), Plan Urbanistic Zonal – PUZ (dacă este cazul), Studiu de fez.(SF / DALI), DTAC, PT+DDE, Ghid de Amenaj. Peisag. și Întreț. a Parcului Plumbuita/RomSilva, Asist. teh. 5. Elab. Caiet de sarcini pentru eventualitatea unui lot care nu îndepl. condiț. de concurs, pe baza Schemei concept. propuse (dacă este cazul) LOT 2: 1. Concept definitiv de amenaj. - Anteproiect * - document. definitivare concept, în acord cu sol. câştig. LOT2; 2. Obiectiv 1– maluri de lac și zone de conectare, Plan Urbanistic Zonal – PUZ (dacă este cazul), Studiu de fez. (SF / DALI), DTAC, PT+DDE, Ghid de Amenaj. Peisag. și Întreț., Asist. teh. 3. Obiectiv 2– Amenaj. Parc Valea Saulei (Plumbuita_Nord 2.3.), Plan Urbanistic Zonal – PUZ (dacă este cazul), Studiu de fez. (SF / DALI), DTAC, PT+DDE, Ghid de Amenaj. Peisagistică și Întreținere a Parcului Valea Saulei, Asist. tehnică 4. Obiectiv 3– Completare a Parcului Plumbuita I – monument istoric, cod în lista monumentelor istorice: B-II-a-B-18444. (Plumbuita_Sud 2.4.), Plan Urbanistic Zonal – PUZ (dacă este cazul), Studiu de fez. (SF / DALI), DTAC, PT+DDE, Ghid de Amenaj. Peisag. și Întreț. a Parcului Plumbuita, Asist. teh. 5. Elab. Caiet de sarcini pentru event. unui lot fără câștig., pe baza Schemei concept. propuse (dacă este cazul) LOT 3: 1. Concept definitiv de amenaj. - Anteproiect * - document. definitivare concept, în acord cu soluţia câştigătoare LOT 3; 2. Obiectiv 1– maluri de lac, zone lacustre și zone de conectare, Plan Urbanistic Zonal – PUZ (dacă este cazul), Studiu de fez. (SF / DALI), DTAC, PT+DDE, Ghid de Amenaj. Peisagistică și Întreținere, Asist. tehnică 3. Obiectiv 2– Amenaj. Parc Cosmos (Pantelimon_Sud 1.4., Pantelimon_Sud 1.5.), Plan Urbanistic Zonal – PUZ (dacă este cazul), Studiu de fez. (SF / DALI), DTAC, PT+DDE, Ghid de Amenajk Peisagk și Întrețk a Parcului Cosmos, Asist. tehk 4. Elab. Caiet de sarcini pentru eventualit. unui lot fără câștigător, pe baza Schemei concept. propuse (dacă este cazul). Prin organiz. concurs. de soluții, A.C. urmărește amenaj. peisagistică a malurilor Colentinei, pe întreaga lung. cuprinsă în sectorul 2. Proiectul prez. în cadrul concurs. de sol. va avea in vedere cerințele din tema de concurs atașată prez. docum. Solicit. de clarif. si raspuns. se vor adresa/raspunde cf. Regulament atasat (se va avea in vedere pct. 3.4, din Reg.). Solicit.de clarifi. se pot pune în 3 runde: Pt. Runda 1 de clarif., solicit. pot fi facute nu mai târziu de 74 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea of. sau solicit. de participare. Pt. Runda 2 de clarif., solicit. pot fi făcute nu mai târziu de 53 zile înainte de term. stab. pentru dep. of. sau sol.de particip. Pt. Runda 3 de clarif., solicit. pot fi facute nu mai târziu de 18 zile înainte de term. stabilit pt. dep. of. sau sol. de particip. Sol. sau întreb. se pot transm. numai în scris, prin interm. site-ului conc. www.oar.archi. A.C. va răsp. în mod clar și complet sol. de clar. pt runda 1 cu 65 zile înainte de lim. de dep. of, pt runda 2 cu 44 zile inaintede lim de dep of, pt runda 3 cu 10 zile inainte de data de dep of.
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71220000 Architekturentwurf
5.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Bucureşti (RO321)
Land: Rumänien
Zusätzliche Informationen: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Beschreibung: Cerința nr. 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. Poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de către ofertanți/candidați (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți) cu info aferente situatiei lor.Ptr păstrarea anonimatului concursului, NU SE VA COMPLETA DUAE/ESPD DIRECT ÎN SEAP, se va completa în format editabil pus la dispoziție ca parte a documentație. Vor odata cu DUAE depune angajamentul ferm al terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) sau după caz acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere. Doc justif care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate doar la solicitarea AC, doar toți ofertanții/concurenții aflați în clasament pe poziții remunerate, după finalizarea jurizării ofertelor. Documente de confirmare: 1) Certif.de atest.fiscală eliberat de organul de admin.fiscală al unit. Admin.terit pe raza căruia op.ec. își are sediul social, privind plata contribuțiilor la bugetul general consolidat, valabil la momentul depunerii; 2) Certif.de atest.fiscală privind plata impozitelor și taxelor la bugetul local, valabil la momentul depun.acestuia. Se va prezenta certif.de atest.eliberat pt. sediul social. 3) Decl. pe proprie raspundere pt. sediile secundare și punct./punctele de lucru privind îndepl.oblig.de plată a impozitelor, taxelor sau a contrib.la bugetul general consolidat datorate. Pers.jurid./fizice străine vor prezenta: orice docum. edificatoare, eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine, prin care să dovedească că și-a îndepl.oblig.de plată a impozitelor, taxelor și contrib.de asigurari sociale către bugetele componente ale bug general consolidat, în cf.cu prev.legale în vigoare în țara de rezidență. Doc. edific prezentate trebuie să fie valabile la momentul prezentării acestora.4) Cazierul judiciar al op.ec. și al membrilor organ.de admin., de conducere sau de supraveghere al respectiv.op.ec., sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certif.ONRC/actul constit.;5) După caz, docum. prin care se demonstr. Faptul ca op.ec. poate beneficia de derog. prev. la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Leg. 98/2016 privind achiz.pub.;6) Alte docum.edific, dupa caz.Docum.vor fi prezent. în lb.română în copie lizibilă. Docum. prezentate într-o altă lb. decât lb.romana, vor fi însotite de traduc.autoriz.În cazul în care în țara de origine sau țară în care este stabilit ofertantul/terțul susțin./subcontr. nu se emit docum. de natura celor prev. mai sus sau respectivele docum. nu vizează toate sit. prev. la art. 164, 165 si 167, A.C. va. accepta o decl. pe propria răspund., o decl. autentică dată în fața unui notar, a unei autorit. administrat. sau judic. sau a unei asoc. profes. care are compet. în acest sens.Nota: Cazierul judiciar – prezentarea acestuia (cazier judiciar pentru persoană jur.) se va face doar la solicitarea A.C. ofertantului clasat pe primul loc; acesta trebuie să fie valabil la data prezentării. Cerința nr. 2 Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveşte evaluare, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, dar și din cadrul organizatorului concursului de solutii si al juriului, care se pot afla în conflict de interese cu ofertantul/candidatul/ ofertantul asociat/subcontractantul: Radu Nicolae Mihaiu – PRIMAR;Elena Tudose – Administrator Public la nivelul Sectorului 2;Alina Bratu –Arhitect Șef la nivelul Sectorului 2;Nica Adrian–Director Executiv-Direcția Achiziții;Florentina Teodora Pîrvan–Director Executiv – Direcția Economică;Cosima Cristea – Director General – Direcţia Generală Programe de Dezvoltare Urbană şi Fonduri Europene;Victor Sebastian Florescu – Director Executiv – Direcţia Investiții Publice;Sabin Platon – Director – Direcția Juridică;Georgeta Vizireanu – Șef Serviciu – Serviciul Achiziții Publice;Ștefania Antoanela Petre – Șef Serviciu – Serviciul Contabilitate Financiar;Marta Pavel – Şef Serviciu Buget Local – C.F.P;Ileana Adriana Rusen – Consilier, Serviciul Buget Local C.F.P.George Claudiu Fogoraș – Șef Serviciu – Serviciul Asistență Juridică;Roxana Cristina Bojină – Consilier Achiziții Publice – Serviciul Achiziții Publice;Iacob Pușcaș – Inspector – Compartimentul Derulare Investiții;Felicia Munteanu.- Consilier - Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu arh. Ștefan BÂLICI, arh. Cristian Tiberiu BLIDARIU, arh. Beatrice-Elena BIRTUM, arh. Mihaela HĂRMĂNESCU, arh. Dan-Felix PARASCHIV, arh. Soma-Gyorgy KALAMAR, arh. Cristian-Daniel OPREA, arh. Sorin Vasile MANEA, Arh. Cătălin BERESCU, peis. Alexandru MEXI, arh Ana Maria ZAHARIADE, arh. Mirona CRĂCIUN, arh. Andra Raisa PARPALĂ, urb. Elena-Louisiana STOICA. Membrii juriului: arh. peis. Mary BOWMAN, arh., peis. Iris CHERVET, urb., hidrolog Christian PIEL, arh., urb. Toader POPESCU, arh. Vlad Sebastian RUSU, arh. Ștefan GHENCIULESCU, arh., urb. Alina-Alisa BRATU – Arh. Șef Sector 2 Membrii supleanți: arh., urb. Elena Stoian, arh. Felicia-Daniela MUNTEANU
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Beschreibung: Ofertanţi/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidentă, din care să reiasă că OP este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitate profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.Modalit.de indeplinire: Se va completa DUAE de catre op.ec. inform.aferente situatiei lor. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociati, terti sustin.si subcontractanti.Pentru păstrarea anonimatului concursului, NU SE VA COMPLETA DUAE/ESPD DIRECT ÎN SEAP, doar în format editabil pus la dispoziție ca parte a documentației.DUAE va fi semnat și prezentat în limba română. Participanții străini vor folosi versiunea bilingvă a documentului DUAE/ESPD. DUAE/ESPD treb.completat pt.fiec.ofertant/asociat/subcontr./terț susțin., sub sancțiunea respingerii ofertei în urma deschiderii plicurilor secretizate (cf.pct.3.10.5 al Reg.conc.).Coautorii proiectului care nu reprezintă legal asociați/subcontractanți/terți susținători participanți în procedură în calitate de entitate juridică nu vor completa formularul DUAE.Documentele justific care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicit. A.C., de catre toti ofert./concur.aflati in clasam. Pe poz.remunerate, dupa finaliz.jurizarii ofertelor. La solicit. A.C. se vor prezenta următ.docum.justif.:A) Pers.jurid.romane 1) Certif. constatator emis de Oficiul Reg.Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertant.. Din certif.const./extrasul de registru prezentat treb.sa rezulte: a) obiectul de activit.al ofertant.; obiectul contr.treb.sa aiba corespondent in CAEN din certif.constatator emis de ONRC; b) starea ofertant.; c) pers. care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.Informatiile cuprinse in acest docum., treb.sa fie reale/actuale la data prezentarii. B) Pers.jurid.straine Ofert. va prezenta documente edificatoare, traduse in lb.romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii,care sa doved.o forma de inregistr.ca pers.fizica/jurid.sau de inregistr./atestare ori apart. d.p.d.v. profes.si in care sa se mentioneze pers.care reprezinta entit.in relatiile cu tertii, in cf.cu prev.legale din tara in care ofert.este rezident. De asemenea, docum.prezent.treb.sa doved.faptul ca obiectul sau de activit.include activit.de tipul celor care fac obiectul achiz.pub.si sa contina inform.cu privire la starea ofertant. Cerinta 2:Ofertantii trebuie sa faca dovada inscrierii intr-un registru profesional relevant din tara de rezidență. Arhitect cu drept de semnătură, conform prevederilor Legii 184/2001 - privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, membru OAR/organizație internațional echivalentă. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre op.ec. particip.la proced.de atrib.cu inform.aferente situatiei lor. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociati, terti sustin.si subcontractanti.Pentru păstrarea anonimatului concursului, NU SE VA COMPLETA DUAE/ESPD DIRECT ÎN SEAP, se va completa DUAE/ESPD în format editabil pus la dispoziție ca parte a documentației de atribuire.Formularul DUAE va fi semnat și prezentat în limba română. Participanții străini vor folosi versiunea bilingvă a documentului DUAE/ESPD Important: Form.DUAE/ESPD treb.completat pt.fiec.ofertant/asociat/subcontr./terț susțin., sub sancțiunea respingerii ofertei în urma deschiderii plicurilor secretizate (cf.pct.3.10.5 al Reg.conc.).Docum.care probeaza indepl.celor asumate prin complet.DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicit. A.C., de catre toti ofert./concur.aflati in clasament pe pozitii remunerate, dupa finalizarea jurizarii ofertelor. Se vor prezenta .:1Pt. pers.jurid./fizice române: Doc.dovedit.cu privire la o forma de inreg. la O.A.R. Pers.jurid.treb.sa faca dovada ca dispun de cel putin 1 (una) pers. de profesie arhitect care are drept de semnat., in cf.cu prev.Legii 184/2001 privind organiz.si exercit.profesiei de arhitect.Docum.se vor depune in copie legaliz.sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" cu semnat.si stamp.ofertant..2. Pt. pers.juridice straine: Docum.edificat.care sa dovedeasca o forma de înreg la un organism din tara de rezidenta, echivalent al O.A.R., în cf. cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, traduse în lb.româna – traduc.autorizata.Docum. enumer. mai sus treb. sa contina inform.valabile la momentul prezentarii.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Arhitect cu drept de semnătură, conform prevederilor Legii 184/2001 - privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, membru OAR/organizație internațional echivalentă
Beschreibung: Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Pentru păstrarea anonimatului concursului, NU SE VA COMPLETA DUAE/ESPD DIRECT ÎN SEAP, se va completa DUAE/ESPD în format editabil pus la dispoziție ca parte a documentației de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre toti ofertantii/concurentii aflati in clasament pe pozitii remunerate, dupa finalizarea jurizarii ofertelor si acestea pot fi: adeverinta OAR/echivalent, certificat sau orice document echivalent din Romania sau alte State, tradus autorizat din care sa rezulte apartenenta la OAR sau o organizatie profesionala relevanta echivalenta
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100004120
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
URL: https://www.oar.archi
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Wettbewerbsbedingungen:
Die Entscheidung der Jury ist für den Erwerber bindend
Mitglieder der Jury: Mary Martha BOWMAN -membru titular, Iris ROXANE CHERVET - membru titular, Christian Joseph Eugene PIEL -membru titular, Toader POPESCU -membru titular, Vlad Sebastian RUSU -membru titular, Ștefan GHENCIULESCU -membru titular, Alina-Alisa BRATU -membru titular, Elena STOIAN -membru supleant, Felicia-Daniela MUNTEANU -membru supleant
Jeder Dienstleistungsauftrag im Anschluss an den Wettbewerb wird an einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Nicht zulässig
Begründung, warum eine elektronische Einreichung nicht möglich ist: Schutz besonders sensibler Informationen
Beschreibung: -
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Rumänisch
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 05/09/2024 16:00:00 (UTC+3)
Informationen über die Überprüfungsfristen: Eventualele contestații se pot depune cf Art. 2 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiz. publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, la C.N.S.C, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială București
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA TERITORIALĂ BUCUREȘTI
Organisation, die Angebote bearbeitet: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
8. Organisationen
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Registrierungsnummer: 4204038
Postanschrift: Strada: Chiristigiilor, nr. 11-13
Stadt: Bucuresti
Postleitzahl: 021561
Land, Gliederung (NUTS): Bucureşti (RO321)
Land: Rumänien
Kontaktperson: Georgeta Vizireanu
E-Mail: georgeta.vizireanu@ps2.ro
Telefon: +40 2524446
Fax: +40 212524446
Internetadresse: https://www.ps2.ro
Profil des Erwerbers: https://www.e-licitatie.ro
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1.
ORG-0007
Offizielle Bezeichnung: Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială București
Registrierungsnummer: 14083510
Postanschrift: Strada Sfântul Constantin 32, Sector 1, București
Stadt: Bucuresti
Postleitzahl: 010219
Land, Gliederung (NUTS): Bucureşti (RO321)
Land: Rumänien
Kontaktperson: Georgeta Vizireanu
E-Mail: georgeta.vizireanu@ps2.ro
Telefon: +40 2524446
Internetadresse: https://www.oar.archi
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0008
Offizielle Bezeichnung: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA TERITORIALĂ BUCUREȘTI
Registrierungsnummer: 14083510
Postanschrift: Strada Sfântul Constantin 32, Sector 1, București
Stadt: Bucuresti
Postleitzahl: 010219
Land, Gliederung (NUTS): Bucureşti (RO321)
Land: Rumänien
Kontaktperson: Georgeta Vizireanu
E-Mail: georgeta.vizireanu@ps2.ro
Telefon: +40 2524446
Internetadresse: https://www.oar.archi
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Registrierungsnummer: 20329980
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Stadt: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land, Gliederung (NUTS): Bucureşti (RO321)
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 21310464
Internetadresse: https://www.cnsc.ro
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Operator SEAP
Registrierungsnummer: RO42283735
Postanschrift: Strada: Italiană, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976
Stadt: Bucuresti
Postleitzahl: 020976
Land, Gliederung (NUTS): Bucureşti (RO321)
Land: Rumänien
Kontaktperson: Roxana Popescu
E-Mail: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telefon: +40 3032997
Internetadresse: https://www.adr.gov.ro/
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: dcb7d756-3b9f-4c0a-8f18-e5548ff646ca - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Wettbewerbsbekanntmachung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/05/2024 17:42:03 (UTC+3)
Bekanntmachung — eSender-Übermittlungsdatum: 24/05/2024 15:02:06 (UTC+3)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Rumänisch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 310256-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 101/2024
Datum der Veröffentlichung: 27/05/2024